Köken olarak Yunancaya dayanan Logoterapi, anlam terapisi anlamına geliyor. Profesör Viktor Frankl tarafından geliştirilen bu teori, insan doğasının bir yaşam amacı arayışıyla motive edildiği inancı üzerine kuruluyor. Logoterapi, kişinin yaşamı için bir anlam peşinde koşması oluyor. Hayatınıza anlam katan bu tedavinin oldukça kolay birçok yöntemi bulunuyor.

Logoterapi temelleri nelerdir?

Victor Frankl, 1905 yılında Viyana’da dünyaya geliyor. Nörolog olarak eğitim alan Frankl, II. Dünya Savaşı sırasında logoterapinin gelişimini etkileyen Nazi toplama kamplarında belirli bir süre vakit geçiyor. Görev süresi boyunca gözlem yapıyor ve deneyimlere sahip oluyor. Böylelikle logoterapinin kökenlerini oluşturacak çalışmalara imza atıyor.

Logoterapi ile nasıl anlam bulunabilir?

Logoterapinin hayata bakış açısı; yaşamanızda bir amaca, hedefe veya anlama ulaşabilmenizi sağlıyor. Bunu gerçekleştirirken 4 yöntemden yararlanıyor.

  1. Bir iş oluşturarak veya bazı görevleri tamamlayarak
  2. Bir şeyi tamamen deneyimleyerek
  3. Birini severek
  4. Kaçınılmaz acılara karşı benimseyici tavır ile.

Her insan hayatında zor dönemlerden geçebiliyor. Bu dönemlerden dolayı insanlar istenmeyen durumlar ile karşı karşıya kalarak depresyona, bunalıma girebiliyor. Mesela eşini kaybeden adam ardından acı çekip üzülüyor ve depresyona giriyor. Burada da logoterapiye göre adam eşinden önce adam ölseydi eşi ona karşı yas tutmak zorunda kalsaydı ne yapardı gerekçesini düşünmesini sağlıyor. Böylelikle de adam kendi çektiği acının, üzüntünün eşini iyileştirici bir faktör olarak hizmet eden ve depresyonunu hafifletmeye yardımcı olan bu deneyime sahip olmaktan kurtarılıyor.

logoterapi nedir ve türleri nelerdir

Logoterapi teknikleri ve inanılmaz yöntemleri nelerdir?

Logoterapinin teknikleri 3 ana başlık altında inceleniyor…

Düşünce odağını değiştirme

Bir kişi bir konuya veya hedefe ulaşmaya aşırı derecede kaptırdığında kullanılıyor. Kişi, dikkati başka yöne çevirerek veya dikkati kendinden uzaklaştırarak, kendisini yerine başkalarını düşünerek bütünleşmeye çalışabiliyor.

Paradoksal niyet

Paradoksal niyet en çok korktuğumuz şeyi istemeyi içeriyor. Endişe veya fobiler yaşayan insanlar için korku onları felç edebiliyor. Fakat mizah ve alaydan yararlanarak en çok tedirgin olup korktukları şeyi isteyebiliyorlar. Sonuç olarak da niyetlerinden korkuyu ortadan kaldırıyor. Korkuya bağlı oluşan endişe sorunlarını da gideriyor.

Sokratik diyalog

Logoterapistin bireyin kendisinin sözlerini kendini keşfetme yöntemi olarak kullandığı teknik oluyor. Bu süreç kişinin cevabın kendi içinde olduğunu ve düşünülüp keşfedilmeyi beklediğini anlamasını sağlıyor.

Logoterapi Nedir?

Logoterapi ile tedavi edilen hastalıklar nelerdir? Logoterapinin iyi geldiği…

Logoterapi, akıl sağlığı sorunlarının veya birçok hastalığın aslında varoluşsal kaygıdan kaynaklandığı inancına dayanıyor. Bundan dolayı Logoterapi, varoluşsal olan çok çeşitli konuları tedavi etmek amaçlı kullanılabiliyor.

Bunlar şu şekilde maddelenebiliyor:

  • Panik atak hastalıklarında
  • Stres veya kaygı bozukluğunda
  • Ölüm gibi kayıplar sonrasında yaşanılan depresyonlarda
  • Öfke kontrolüne hâkim olunamadığında
  • Anksiyete bozukluğu gibi hastalıklara karşı kişiden kişiye değişmesine rağmen çoğu zaman olumlu dönüt gösteriyor.