Tutulmalar hayatlarımızda ki dönüm noktalarıdır. Boğa Akrep aksındaki tutulmalar 19 Kasım 2021 de başlamıştı ve etkilerini hali hazırda yaşıyoruz. Bu yılın ilk Güneş tutulması da 30 Nisan 2022 de Boğa burcunun 10 derecesinde parçalı Güneş Tutulması olarak gerçekleşecek ve etkileri önümüzdeki 6 ay kadar sürecek

Tutulmanın Boğa burcunda gerçekleşecek olması sahip olduğumuz maddi değerler ve refahımızı ilgilendiren temalarda hızlı gelişmelerin yaşanacağına işaret etmekte.

Boğa toprak elementi burçlarından ilk olanıdır. Toprak elementinde gerçekleşen tutulmalar ki buna Boğa burcundaki Uranüs de eşlik ettiğine göre Dünya genelinde resesyonlara, finansal problemlere, ticari ve tarımsal çalkantılara, darlık ve kıtlıklara, toprak ürünlerinin zarar görmesine, depremlere, volkan patlamalarına, toprak kaymalarına işaret edebilirler.

Boğa burcunda tutulmalar iş dünyası, ticaret, büyük binalar, tarım, iş dünyasında aracı türünde kişileri, büyük baş hayvanların ve onlardan elde edilen ürünlerin nitelik ve niceliğini ve de ulaşılabilirliğini etkiler.

Ayrıca Boğa sabit burçlardan biridir. Sabit burçlardaki tutulmalar sismik sarsıntılar, yeryüzünün durumu, ürünleri, madenler, yerkabuğundaki değişimlerle ilgilidir. Ayrıca Meclis ve Parlamento’ları, milli geliri ve para olaylarını etkilerler veya çözülmesi gereken büyük sorunları veya soruları ve bu alanda değişim ve dönüşümleri beraberlerinde getirirler. Sabit burçlarda gerçekleşen tutulmalar, etkilerini daha ağır ama daha uzun süreli gösterirler.

Eski astrologlara göre Boğa burcu yiyeceklerin toplandığı yerlerle bağdaştırılmıştır. Boğanın temsil ettiği yerler Venüs doğasında yerlerdir. Venüs kıymetli şeyleri, mücevherleri temsil eder. Boğa Burcu’nda ayın yüceldiğini de dikkate alırsak, eskilerin neden yeme içme ile ilgili yerler ve bunların saklandığı, stok yapıldığı yerlere ( sabit burç biriktirir, saklar), verimli topraklar ve arazileri boğa Burcu’nu atfettiğine daha iyi anlıyoruz. Modern dönem astrologları ise ikinci burç olduğundan dolayı Boğa Burcu’nu ikinci evre yani parasal kaynaklarla bağdaştırırlar. Bu yüzden bankalar Boğa Burcu’na atfederler.

Tutulmanın dispozitörü Venüs yüceldiği burç ve derecede ve de Jüpiter ile kavuşumda. Demekki hayatlarımıza çok güzel şansları da beraberinde getirebilir. Ayrıca Jüpiter-Neptün-Venüs Balık kavuşumu etkisi ile tutulma civarındaki günlerde ruhsal-içsel çalışmalar yaparak vizyon genişletebiliriz. Bu üçü arasındaki tüm açıların artistik ve sanatsal yaratıcılığı, ilham ve sevgi enerjisini ruhsal çalışmaları tetikler, destekler. Boğa Burcu sanatsal konuları da belirtir. Sanatı ve sanatçıyı çok güzel destekleyen bir tutulma. Moda, güzellik ve estetik konularda yükseliş olabilir.

Ayrıca Mars, Denizlerin tanrısı Poseidon:Neptün, Venüs ve Jüpiter’in Balık burcundaki vurgusu ile denizlerle, okyanuslarla ilgili olaylar, doğa olayları, tsunami, deprem, aşırı yağış, sel tarzı olaylar tetiklenebilir.

Eski Astrologlara göre Boğa Burcu’nun birinci dekanında meydana gelen güneş tutulmaları arabulucuların ve hukukçuların işlerini olumsuz anlamda etkileyebilir, bu kişiler gereksiz işlerle uğraşmak zorunda kalabilirler ve mahsüllerle ilgili zarar yaşanabilir. Ticareti ve işleri etkiler. Mısır ve yiyecek mahsullerini helak eder.

Tutulma haritasında Merkür’ün 0 derece İkizler burcunda oluşu gerek kişisel hayatlarımızda gerekse küresel anlamda çok önemli bilgiler ve bazı kararlar alınmaya başlanacağını gösteriyor. Bu doğrultuda iç görü ver aydınlanma yaşayabiliriz.

Tutulma serisi: 6 Kuzey ve 119 Sarosa ait. Aile içinde baba ve yaşlı otorite olarak gördüğümüz bireyler ve genel olarak da hayatlarımızda otoriteyi temsil eden figürlerle ilişkilileri veya sorumluluk ve kontrol etme ihtiyacı ile ilgilidir. Bir diğer kişinin hastalığı veya güvenilmezliği nedeniyle verilen sorumlulukları kabul etme zamanıdır. Bu aile içindeki bir otorite olabileceği gibi iş yerinizde ya da devletlerin başındaki otorite figürlerle ilgili bu tür durumlar da olabilir. En son 2004 Nisan ayında bu tür bir tutulma yaşamıştık; bu tarihte yaşanan olaylarla ilişkisi olan bir tutulma olacak demek oluyor bu. Ay düğümleri de 2012-13 yıllarında Akrep-Boğa aksındaydı. Tamamen aynı şeyler olmasa da benzer enerjiler barındırmaktadır hayatlarımızda. O zamanlar yaşadıklarınızı bir gözden geçirirseniz belirgin temalarda tekrarlama, tamamlanmalar yaşanabilir.

Güneş tutulmaları otorite figürleri ve yöneticiler üzerinde baskı oluşturur. Uranüs ile kavuşumda olması ise bunun yeniliklerle dolu, devrimlerin olduğu ama öngörülmesi biraz zor ve ani, sarsıcı olaylar da olabileceğini vurguluyor. Maddi konular, para ile ilgili, toprak ve tarımla, üretimle ilgili, yeme, içme gıda sektöründe düzen değişebilir ve yenilikler gelebilir. Teknolojiyi daha çok kullanmak durumunda kalabiliriz.

mars yengeç burcu etkileri neler olacak

Kuzey Ay düğüm tarafında ve Mars’la yaptığı sextile açı ise inancımızı yitirmezsek bazılarımızın küllerinden yeniden doğacağını gösteriyor. Çünkü burada Mars Skat ve alt bandda Achernar ile etkileşimde. Zaman zaman düşeceksin yeniden doğacaksın pes etme mesajını içeriyor. Şifanın da bilgeliğinde içinizde olduğunu anlatacak önemli deneyimler yaşayıp sonunda ruhen büyürsünüz. Hastalık ve sıkıntılar, tüm zorluklar sonucu gelen büyük avantajlar yaşanır. Yeni deneyimler yeni şeyler keşif edebileceğimiz yeni kapıların açılacağı bir tutulma.

Bu tutulma ile bazıları yeni birileriyle tanışabilir ya da yeni bir ilişkiye başlayabilir. Aşk ve romantizmin yoğun yaşandığı gönül ilişkileri için yeşil ışık yakan bir tutulma.

Mars’ın tutulma derecesini tetikleyeceği 19-20-21 2022 Temmuz tarihlerinde sert ve şiddetli eylemler, dramatik olaylar, etkin doğal afetler, ekonomik alanda türbülanslar riski var (Mars burada tutulmayı tetikleyeceğinden yukarıda verdiğim tarihleri 7 gün önce 7 gün sonra olarak 14 günlük zaman diliminde değerlendirmek daha doğru olur; 13-27 Temmuz arası).

06/07 Haziran 2022 civarı ise ise Venüs’ün Uranüs ile kavuşum açısı yaparak tutulmayı tetiklemesi ile birlikte uzlaşma, diplomasi, insanlar arasındaki sevgi ve barışa yönelik konular, değerli madenler ve para piyasaları, aşk ve ilişkilerle ile ilgili konularda stresli durumlar yaşanabilir.

Ayrıca Güneşin tutulma derecesini tetikleyeceği 01-03 Aağustos 2022 civarı 30 Nisan Güneş tutulması etkileri kendini hızlı bir şekilde gösterecektir. Ağustos ayındaki Kova dolunayına da baktığımızda aslında Ağustos ayı olumlu olumsuz bu tutulmayı tetikler diyebiliriz.

duygusal dayanıklılık

Türkiye nasıl etkileniyor?

TC astroloji haritasının 11. evi üzerine denk düştüğünü görüyoruz. Dünya astrolojisinde 11. ev Hükümetin yasama organları, Meclis, ülkenin dostları ve müttefikleri, ülkenin üye olduğu uluslararası organizasyonlar ve paktları temsil eder. Bu şartlarda önümüzdeki yaklaşık bir yıllık süreç boyunca bu temalar ülke olarak gündemimizde önemli yer tutacak. Önümüzdeki yaklaşık 1 yıllık süreçte tutulmalar 5-11 ev aksında olacağından, döviz, bitcoin, sanat, sanatçılar, ülkenin genç kızları, genç kadınları, spekülasyonlarla ilgili önemli olaylar gündemde olacaktır.

İngiltere nasıl etkileniyor?

İngiltere’nin natal chartının 8. Evindeki Mars Boğa’nın 1 orb üzerinde ve 2. Evdeki Neptün’e karşıt şekilde gerçekleşiyor tutulma. Ölüm oranları, ölüm nedenleri. Morglar. Tıp araştırmaları, veraset vergileri, sigorta şirketleri, sigortalar. Emeklilik fonları. Krizler, vergiler. Bankalar, borç-krediler. Vergiler, dış finansman, dış borç. Petrol ve diğer yakıt fiyatlarında yeni düzenlemeler yapılabilir.

Kolektif anlamda etkileri nelerdir?

Maddi manevi sahip olduklarımızın ve eksiklerimizin farkına varacağımız, kolektif anlamda kendimizi maddi manevi güvence altına almak isteyeceğimiz bir tutulma bizleri bekliyor. Kollektif alana yayılan empati, hoşgörü ve birlik bilinci, yardımlaşma isteği, sevgi ve şefkatin arttığı manevi yönü güçlü etkiler barındırıyor. Jüpiter Neptün Balık kavuşumu büyük göçlerin de olabileceğini vurguluyor.

Kişisel hayatlarımızı nasıl etkiler?

Herkes bu tutulmadan aynı etkileri almaz. Kişisel hatalarımızda sabit burçlarda, Kova, Akrep, Boğa, Aslan’da 05-15 derece yükseleni, Güneş, ay ya da kişisel gezegeni olanlar en çok etki alacak olanlardır.

Dikkatli ve sağduyulu olmak gereken zamanlarda olduğumuz bir gerçek. Bunun farkında ve bilincinde olursak, bu dönemi beklenenden çok daha iyi göğüsleyebiliriz. Etkilere nasıl tepkiler verdiğimiz ve seçimlerimiz önemli unutmayalım.

Bütünün hayrına ve farkındalıkla dolu bir tutulma olması dileğimle,

Sevgiyle,

Astrolojik Danışman Öznur Örgev’in diğer makaleleri için buraya tıklayabilirsiniz.